Slik fungerer bonus!

bonus-illustrasjon-1-2
Bonus-funksjon

Vi har nylig implementert bonus som en av betalingsmulighetene på plattformen. Med vår nye oppdatering har du mulighet til å gi eller motta bonus etter endt prosjekt. Dette etableres under betingelsene for oppdraget, og er egnet til oppdrag med suksesskriterier utenom vanlig innsats. Det kan være leveranse på kortere tid, eller for eksempel gjennomførte salg. Dette skaper et hav av muligheter og større fleksibilitet. Vi skal nå ta deg igjennom prosessen i dette innlegget.

Flere muligheter

Når prosjektet er tatt og klar for oppstart, skal begge parter bli enige om pris for prosjektet. Dette estimeres vanligvis gjennom antall timer eller prosjektpris avhengig av hvordan type prosjekt som diskuteres. Videre kan dere bli enige om en bonusordning. Bonus kan fungere som:

  • Provisjon hvis frilanser leverer salg av produkt eller tjenester for oppdragsgiver
  • Motivasjon hvis kunden ønsker rask levering

Et prosjekt kan være vanskelig å prissette fordi du ikke vet akkurat hvor mange timer som kreves. Derfor kan man bli enige om at man estimerer færre timer på prosjektet, men at bonusordningen kompenserer for faktisk antall timer som blir nedlagt i arbeidet. Dette kan føre til raskere leveranse og bedre kvalitet.

Frilanser kan ikke kreve bonus, dersom dette ikke er avtalt.

Hvordan gi bonus

Når prosjektet er gjennomført får du to muligheter etter du har akseptert leveranse. Her får du valgmulighetene mellom “Aksepter” og “Aksepter & Gi bonus”. Dersom dere har blitt enige om eller ønsker å gi en belønning trykker du “Aksepter & Gi bonus”. Videre vil du også få muligheten til å vurdere samarbeidet og leveranse fra frilanser, gjennom stjerner fra 1-5.

Når du har bestemt deg for å gi bonus vil det så komme opp en liten boks hvor du videre kan fylle inn summen dere har blitt enige om, eller det du ønsker å gi frilanser. Videre herifra vil du bli fraktet til betaling, hvor du fyller inn din betalingsinformasjon. Bonusen blir utbetalt til frilanser direkte etter betaling.

Belønning under salg

Bonus ordningen gir mulighet til å gi frilanser en ekstra belønning for arbeidet som er gjennomført. Dersom du ønsker for eksempel en frilans-selger til å selge dine produkter eller tjenester, kan man blant annet tilby bonus per gjennomførte salg. VIKTIG at dette avtales parallelt som pris/antall timer blir klarert. Igjen vil dette være gunstig dersom du skal få løst et stort oppdrag, med flere delprosjekter, slik at du kan sikre kvalitet i alle ledd og betale undervis.

Les mer om hvordan dette fungerer for hver part.

Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Anbefalt til deg

Funny businesswoman going to work outdoor
Kunnskapsarbeider

Ny karrierevei?

Det nye året har ankommet og mange reflekterer kanskje over sin arbeidsituasjon og lønn. En gjennomgangstone er kanskje et ønske om økt fleksibilitet på arbeidstid, og kanskje en større grad av prestasjonslønn. Det har derfor vokst frem plattformer som lar deg spe på inntekten med ulike oppdrag. Yesboss er en plattform som matcher selskaper som har produkter og tjenester til salgs, med personer som har stort nettverk eller lyst til å selge.

Colleagues in industrial office building working at desk
Oppdragsgiver

Hva har firmabil, kantine og vask til felles?

På Yesboss plattformen kan næringsdrivende og bedrifter legge ut ulike salgsoppdrag av sine produkter og tjenester. Premisset for oppdraget er en beskrivelse av hva de ønsker å selge og til hvilken pris, men aller viktigst: Hva er de villig til å betale til en person som gjør et salg av deres produkt? Her er det mulig å avtale timeslønn, fastpris eller provisjon.

Back to top

Vi ønsker din tilbakemelding

Yesboss er et tidligfaseprodukt, derfor kan du være med å forme tjenesten ved å gi oss tilbakemeldinger.