Job post

Hjelp med fiken!

Description

Jeg har noen spørsmål knyttet til kontoføring i Fiken, spesielt kjøp av aksjer og registrering av verdi på unoterte aksjer.

Category: Økonomi, regnskap og juss
Estimated time: 1
Budget: NOK 500