Ta jobben

Salgsjobb for Accountflow

Beskrivelse

Vi ser etter en kandidat som kjenner til regnskap/avstemmings tjenester og har god erfaring innenfor salg. Målet er å innhente nye kunder for regnskapssystemet Accountflow, hvor kunde kan signere seg opp på avtale med 12 mnd binding, hvor de må forhåndsbetale. Av dette vil du som selger tjene 20% provisjon av avtalen. Kunden kan også velge å signere seg opp mnd basis, hvor du som selger tjener 100% av inntekten den første og andre måned. Dette tilsvarer en provisjon på 17%. Kunde er konvertert når avtalen er betalt. Vi stiller med opplæring på teams eller fysisk dersom det skal være nødvendig. Se provisjonsmodell i vedlegg.

Målsetting:
Vi har ingen spesifikk målsetting når det kommer til antall signeringer. Dersom kunden benytter et økonomisystem vi enda ikke har integrert mot, kan de allikevel starte opp, da vi lager løpende nye integrasjoner og en importmulighet via SAF-T.  

Kundeprofil:
Regnskapssystemet kan selges til de aller fleste innen bank-tjenester i Norge. Vi har integrasjoner som oppdaterer data direkte fra de fleste web baserte økonomisystemer i Norge samt Visma Business som er en on premise løsning. Dersom kunder benytter et økonomisystem vi enda ikke har integrert mot kan de allikevel starte opp. Enten ved en avtale hvor vi oppdaterer saldobalansen for de hver måned med tall vi får fra de i Excel eller at de selv importerer tallene via en SAFT-T import. Eneste forutsetning er at de har egne regnskapsførere i selskapet man skal selge til. Systemet kan kun ved dags dato benyttes kun i Norge.  

Ta kontakt med oss på for mer informasjon.

Category: Salg
Estimated time: 1
Budget: NOK 500
Files: .