Yesboss som rekrutteringsplattform til din bedrift!

Visste du at din bedrift kan ansette en frilanser dere finner på Yesboss plattformen i en fast stilling? Sagt på en annen måte; Du kan "kjøpe" kandidaten ut kontrakten med Yesboss til en mye billigere pris enn et vanlig rekrutteringsbyrå.
didriks1 2

Visste du at din bedrift kan ansette en frilanser dere finner på Yesboss plattformen i en fast stilling? Sagt på en annen måte; Du kan “kjøpe” kandidaten ut kontrakten med Yesboss til en mye billigere pris enn et vanlig rekrutteringsbyrå.

Enkelt forklart

Yesboss er en plattform for B2B salg, der oppdragsgivere finner frilans-selgere til å selge produkter og tjenester de tilbyr. Avlønningen er ofte provisjonsbasert eller en hybrid med timeslønn. Flere selskaper som benytter seg av denne tjenesten ønsker å ansette de gode selgerene på fast kontrakt direkte med selskapet, slik at man går bort fra Yesboss plattformen for et langvarig samarbeid.

Vi bestemte oss tidlig for å være fleksible på slike løsninger. Hvis det er noen som finner hverandre på plattformen, skal ikke vi stå i veien for at de avtaler en fast ansettelse utenfor, men det vil naturligvis ha en pris. Skal du bruke et ordinært rekrutteringsbyrå vil det ofte koste 3 månedslønninger å ansette noen i fast stilling. Hos Yesboss opererer vi i intervallet 10-25.000 kroner avhengig av omfanget på samarbeidet mellom partene på plattformen. 

Husk at når man finner hverandre på Yesboss så er man bundet av brukerbetingelsene, som sier at man ikke får lov til å inngå en kommersiell relasjon rundt den gitte oppdragsbeskrivelsen utenfor plattformen. Det løses med kompensasjonen beskrevet ovenfor. Ta bare kontakt med oss hvis det blir aktuelt.  

Dette åpner for nye muligheter

I klartekst betyr en kompensasjonsordning at bedrifter kan bruke Yesboss som en rekrutteringsplattform. Bedrifter kan aktivt gå inn og finne kandidater for «trial and hire», hvor plattformens fleksible ordninger senker risikoen for oppdragsgiver.

Vi er ikke redd for å miste oppdrag eller omsetning, da vi jobber etter tesen om at fornøyde oppdragsgivere kommer gjerne tilbake.

rekruttering
rekruttering

Ser du og din bedrift etter mulighet for rekruttering? Book et møte med Didrik Aksdal for å sette i gang prosessen.



Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Anbefalt til deg

Funny businesswoman going to work outdoor
Kunnskapsarbeider

Ny karrierevei?

Det nye året har ankommet og mange reflekterer kanskje over sin arbeidsituasjon og lønn. En gjennomgangstone er kanskje et ønske om økt fleksibilitet på arbeidstid, og kanskje en større grad av prestasjonslønn. Det har derfor vokst frem plattformer som lar deg spe på inntekten med ulike oppdrag. Yesboss er en plattform som matcher selskaper som har produkter og tjenester til salgs, med personer som har stort nettverk eller lyst til å selge.

Colleagues in industrial office building working at desk
Oppdragsgiver

Hva har firmabil, kantine og vask til felles?

På Yesboss plattformen kan næringsdrivende og bedrifter legge ut ulike salgsoppdrag av sine produkter og tjenester. Premisset for oppdraget er en beskrivelse av hva de ønsker å selge og til hvilken pris, men aller viktigst: Hva er de villig til å betale til en person som gjør et salg av deres produkt? Her er det mulig å avtale timeslønn, fastpris eller provisjon.

Back to top

Vi ønsker din tilbakemelding

Yesboss er et tidligfaseprodukt, derfor kan du være med å forme tjenesten ved å gi oss tilbakemeldinger.