didriks1 2

Yesboss som rekrutteringsplattform til din bedrift!

Visste du at din bedrift kan ansette en frilanser dere finner på Yesboss plattformen i en fast stilling? Sagt på en annen måte; Du kan “kjøpe” kandidaten ut kontrakten med Yesboss til en mye billigere pris enn et vanlig rekrutteringsbyrå. Enkelt forklart Yesboss er en plattform for B2B salg, der oppdragsgivere finner frilans-selgere til å […]

-

Visste du at din bedrift kan ansette en frilanser dere finner på Yesboss plattformen i en fast stilling? Sagt på en annen måte; Du kan “kjøpe” kandidaten ut kontrakten med Yesboss til en mye billigere pris enn et vanlig rekrutteringsbyrå.

Enkelt forklart

Yesboss er en plattform for B2B salg, der oppdragsgivere finner frilans-selgere til å selge produkter og tjenester de tilbyr. Avlønningen er ofte provisjonsbasert eller en hybrid med timeslønn. Flere selskaper som benytter seg av denne tjenesten ønsker å ansette gode selgerne på fast kontrakt direkte med selskapet, slik at man går bort fra Yesboss plattformen for et langvarig samarbeid.

Vi bestemte oss tidlig for å være fleksible på slike løsninger. Hvis det er noen som finner hverandre på plattformen, skal ikke vi stå i veien for at de avtaler en fast ansettelse utenfor, men det vil naturligvis ha en pris. Skal du bruke et ordinært rekrutteringsbyrå vil det ofte koste 3 månedslønninger å ansette noen i fast stilling. Hos Yesboss opererer vi i intervallet 10-25.000 kroner avhengig av omfanget på samarbeidet mellom partene på plattformen. 

Husk at når man finner hverandre på Yesboss så er man bundet av brukerbetingelsene, som sier at man ikke får lov til å inngå en kommersiell relasjon rundt den gitte oppdragsbeskrivelsen utenfor plattformen. Det løses med kompensasjonen beskrevet ovenfor. Ta bare kontakt med oss hvis det blir aktuelt.  

Dette åpner for nye muligheter

I klartekst betyr en kompensasjonsordning at bedrifter kan bruke Yesboss som en rekruttjringsplattform. Bedrifter kan aktivt gå inn og finne kandidater for «trial and hire», hvor plattformens fleksible ordninger senker risikoen for oppdragsgiver.

Vi er ikke redd for å miste oppdrag eller omsetning, da vi jobber etter tesen om at fornøyde oppdragsgivere kommer gjerne tilbake.

featured