Ta jobben

Driftsbudsjett og likviditetesbudsjett

Beskrivelse

Trenger noen som kan lage et et enkelt oppsett av tall som jeg alt har i et budsjett som kan presenteres for investorer, gjerne med grafer, og evt rakst kalkulere resultat for et par år frem i tid. Fikk høre at dette går veldig raskt og satte derfor 2 timer 🙂

Estimated time: 2
Budget: NOK 1000