Ta jobben

Juridisk hjelp: Ansatteopsjoner

Beskrivelse

Selskapet vårt vokser, og ansatte skal få opsjoner. Vi søker råd til hvordan dette kan eller bør uformes. Det er helt greit med standardiserte kontrakter, vi ønsker bare en veiledning av noen som har gjort det før, eller har juridisk kompetanse.

Estimated time: 4
Budget: NOK 2000