Job post

Kontrakt innad i et team i en oppstartsbedrift

Beskrivelse

Jeg trenger hjelp til at en som kan se over et forslag til en kontrakt som skal lages imellom team medlemmer i en oppstartsbedtift. En som kan kontraker og kan adde punkter som jeg har misset.

Kategori: Økonomi, regnskap og juss
Estimert tidsbruk: 1
Budsjett: NOK 500